Motto:Milovať to, čo je krásne, nie je ťažké, ale priznať sa k jedincom, ktorých osud opatril zárukou menejcennosti, vyžaduje ľudí celých, ľudí kultúry srdca. ( Viliam Gaňo )

           Ján GEREG

        Club President

       Club President Jan Gereg

 

Úvodná stránka

LC HEART OF SLOVAKIA

                                           Logo

PODPORUJEME 

                         Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých Viliama Gaňu v Kremnici

                         Domov sociálnych služieb Doména v Žiari nad Hronom

                         III. etapu výstavby distriktného projektu Nemocnica v Keni (2013) 

                         DOM SVÄTEJ ALŽBETY krízové stredisko pre deti a osamelých rodičov (2014)

                         Detský denný letný integračný tábor OZ PONS (2017, 2018, 2019)

                         Verejnú zbierku BIELA PASTELKA organizovanú ÚNSS (od 2015 každoročne)

                         Vydávanie a tvorbu časopisu LION Distriktu 122 ČR a SR  

                         Medzinárodný program recyklácie použitých okuliarov Lions Recycle for Sight (LRfS)

                         Medzinárodný program výmeny mládeže Youth Camp and Exchange Program (YCE) 

                         Medzinárodnú nadáciu lionských klubov (LCIF)  

PRAVIDELNÉ AKTIVITY KLUBU 

                         July - splav rieky Hron

                         December - predaj charitatívneho vianočného punču 

SPONZOROVALI SME NOVÉ KLUBY

                         Bratislava Golden Triangel Lions Club (124983)  Charter Date August 28, 2015

                         BB - ZVOLEN Crystal Lions Club (126452) Charter Date Februar 5, 2016 

                         Teplice Lioness Ladies Lions Club (130484) Charter Date March 31, 2017

GARANTOVALI SME PROGRAM YEC 2018  

                         Lions Slovakia Adventure Camp 2018      ( Správa o kempe 2018 )                  

SME DOMÁCI KLUB

                         CENTENNIAL DISTRICT GOVERNOR 2017-2018 MJF BOHUMIR KRATKY

                         ( List DG č.1List DG č.2List DG č.3List DG č.4Správa o stave D122 2017-18 )

PRACUJEME V KABINETE DISTRIKTU 122

                         JÁN GEREG - Zone Chairperson 2017-2018

                         JÁN LÍŠKA - Zone Chairperson 2017-2018

                         TOMÁŠ RENČO - Zmocnenec programu YEC 2017-2020

                         VLASTA ČAMAJOVÁ - Zmocnenec programu CAMPAIGN 100

                         BOHUMIR KRATKY - Zmocnenec programov IT (2005-2009), LRfS (2013-2015),

                         Z.Ch. (2014-2015), DC Hospital Kenya (2015-2019), DCC (2015-2018),

                         GLT (2017-2018), LCIF (2018-2021), Cabinet Secretary (2019-2020)  Funkcionári klubu

MenoPriezviskoFunkcie v klubu
JANGEREGPrezident klubu
TOMASRENCO1. viceprezident
Výmena mládeže
JANLISKA2. viceprezident
VLASTACAMAJOVASekretár klubu
Správca WEBu
BOHUMIRKRATKYPokladník
Minulý prezident
Správca WEBu
IGORBANICMinulý prezident
JANLISKAMinulý prezident
EVATRICKOVAMinulý prezident
JANAPONICANOVA ZILAVATlačový hovorca
VLADIMIRKRAJCOVICCeremoniár

Schôdzky

druhý utorok v mesiaci

Čas

17:00

Miesto

Chata nad Králikami a
Hotel Kaskády, Sielnica

Vytvořil Creos CZ