Motto:Milovať to, čo je krásne, nie je ťažké, ale priznať sa k jedincom, ktorých osud opatril zárukou menejcennosti, vyžaduje ľudí celých, ľudí kultúry srdca. ( Viliam Gaňo )

           Ján LÍŠKA

        Club President

       

 

Úvodná stránka

LC HEART OF SLOVAKIA

                                           Logo

PODPORUJEME 

                         Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých Viliama Gaňu v Kremnici

                         Domov sociálnych služieb Doména v Žiari nad Hronom

                         III. etapu výstavby distriktného projektu Nemocnica v Keni (2013) 

                         DOM SVÄTEJ ALŽBETY krízové stredisko pre deti a osamelých rodičov (2014)

                         Detský denný letný integračný tábor OZ PONS (2017, 2018, 2019)

                         Verejnú zbierku BIELA PASTELKA organizovanú ÚNSS (od 2015 každoročne)

                         Vydávanie a tvorbu časopisu LION Distriktu 122 ČR a SR  

                         Medzinárodný program recyklácie použitých okuliarov Lions Recycle for Sight (LRfS)

                         Medzinárodný program výmeny mládeže Youth Camp and Exchange Program (YCE) 

                         Medzinárodnú nadáciu lionských klubov (LCIF)  

PRAVIDELNÉ AKTIVITY KLUBU 

                         July - splav rieky Hron

                         December - predaj charitatívneho vianočného punču 

SPONZOROVALI SME NOVÉ KLUBY

                         Bratislava Golden Triangel Lions Club (124983)  Charter Date August 28, 2015

                         BB - ZVOLEN Crystal Lions Club (126452) Charter Date Februar 5, 2016 

                         Teplice Lioness Ladies Lions Club (130484) Charter Date March 31, 2017

GARANTOVALI SME PROGRAM YEC 2018  

                         Lions Slovakia Adventure Camp 2018      (Správa o kempe 2018)                  

SME DOMÁCI KLUB

                         CENTENNIAL DISTRICT GOVERNOR 2017-2018 MJF BOHUMIR KRATKY

                         ( List DG č.1List DG č.2List DG č.3List DG č.4Správa o stave D122 2017-18 )

ČLENOVIA KLUBU AJ V KABINETE DISTRIKTU 122

                         VLASTA ČAMAJOVÁ - Zmocnenec programu CAMPAIGN 100 2019-2020

                         JÁN GEREG - Zone Chairperson 2017-2018

                         BOHUMIR KRATKY - Zmocnenec programov IT (2005-2009), LRfS (2013-2015),

                         Z.Ch. (2014-2015), DC Hospital Kenya (2015-2019), DCC (2015-2018),

                         GLT (2017-2018), LCIF (2018-2021), Cabinet Secretary (2019-2020)  

                         JÁN LÍŠKA - Zone Chairperson 2017-2018

                         TOMÁŠ RENČO - Zmocnenec programu YEC 2017-2019

ČLENOVIA SÚ ČLENMI SPOLOČENSTVA Melvin Jones Fellow

                        MJF VLASTA ČAMAJOVÁ - FEB 10, 2020

                        MJF BOHUMIR KRATKY - MAY 10, 2017Funkcionári klubu

MenoPriezviskoFunkcie v klubu
BOHUMIRKRATKYPokladník
Správca WEBu

Schôdzky

druhý utorok v mesiaci

Čas

18:00

Miesto

Hotel Kaskády, Sielnica

Kalendár aktivít

Dátum založenia OZ:
09 October 2003

Dátum založenia klubu:
15 April 2004

Dátum Charter Night:
1 May 2004

Sponzor klub:
LC Bratislava Pressburg

LC Wernigerode

 

Dokumenty: 

STANOVY klubu
 
IČO klubu

 

Vytvořil Creos CZ