Motto:Milovať to, čo je krásne, nie je ťažké, ale priznať sa k jedincom, ktorých osud opatril zárukou menejcennosti, vyžaduje ľudí celých, ľudí kultúry srdca. ( Viliam Gaňo )

           Igor Banič

        Club President

      Club President Igor Banič 

 

Úvodná stránka

LC Heart of Slovakia

                                           Logo

PODPORUJEME 

                                   Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých Viliama Gaňu v Kremnici

                                   Domov sociálnych služieb Doména v Žiari nad Hronom

                                   III. etapu výstavby distriktného projektu Nemocnica v Keni (2013) 

                                   DOM SVÄTEJ ALŽBETY krízové stredisko pre deti a osamelých rodičov (2014) )

                                   Detský denný letný integračný tábor OZ PONS (2017, 2018)

                                   Verejnú zbierku BIELA PASTELKA organizovanú ÚNSS

                                   Vydávanie a tvorbu časopisu LION Distriktu 122 ČR a SR  

                                   Medzinárodný program recyklácie použitých okuliarov Lions Recycle for Sight

                                   Medzinárodný program výmeny mládeže Youth Camp and Exchange Program 

                                   Medzinárodnú nadáciu lionských klubov ( LCIF )  

SPONZOROVALI SME NOVÉ KLUBY 

                                   Bratislava Golden Triangel Lions Club (124983)  Charter Date August 28, 2015

                                   BB - ZVOLEN Crystal Lions Club (126452) Charter Date Februar 5, 2016 

                                   Teplice Lioness Ladies Lions Club (130484) Charter Date March 31, 2017

GARANTOVALI SME PROGRAM YEC  

                                   Lions Slovakia Adventure Camp 2018      ( Správa o kempe 2018 )                  

SME DOMÁCI KLUB

                                   CENTENNIAL DISTRICT GOVERNOR 2017-2018 MJF BOHUMIR KRATKY

                                   ( List DG č.1List DG č.2List DG č.3List DG č.4Správa o stave D122 2017-18 )Funkcionári klubu

MenoPriezviskoFunkcie v klubu
IGORBANICPrezident klubu
JANGEREG1. viceprezident
TOMASRENCO2. viceprezident
Výmena mládeže
VLASTACAMAJOVASekretár klubu
Správca WEBu
EVATRICKOVASekretár klubu
BohumírKrátkyPokladník
Správca WEBu
JANLISKAMinulý prezident
JANAPONICANOVA ZILAVATlačový hovorca
VLADIMIRKRAJCOVICCeremoniár
JAROSLAVAPARICKOVALevie očko
Zmocnenec pre zber okuliarov

Schôdzky

prvý pondelok v mesiaci

Čas

18:00

Miesto

Chata nad Králikami a
Hotel Kaskády, Sielnica

Hlavné aktuality

Kalendár aktivít

Dátum založenia OZ:
09 October 2003

Dátum založenia klubu:
15 April 2004

Dátum Charter Night:
1 May 2004

Sponzor klub:
LC Bratislava Pressburg

LC Wernigerode

 

Dokumenty: 

STANOVY klubu
 
IČO klubu
Vytvořil Creos CZ