Fotogaléria / Fotosúťaže Cesta svetla a Nevidím, ale fotím V4

Dňa 29.11.2016 sa konal 13. ročník fotografickej súťaže "Cesta svetla",ktorú organizuje Unia nevidiacich a slabozrakých Slovenska a tento rok aj v spolupráci s Lions Clubs International D-122 Česká republika a Slovenská republika a LC Banská Bystrica fotosúťaž ľudí so zrakovým postihom s podtitulom "Nevidím ale fotím V4". Vyhodnotenie sa uskutočnilo v priestoroch Novej budovy Slovenského národneho divadla. Do súťaže sa prihlásilo 29 autorov spolu so 124 fotografiami približujúci svet ľudí zo zrakovým postihnutím. Odborná porota v zložení Miroslav Zaťko /predseda poroty/ Ján Miškovič "Mišiak" a Marián Horanič na svojom stretnutí dňa 26.10.2016 rozhodla o poradí víťazov takto:


Cesta svetla 2016
Farebná fotografia:
1.miesto Gyula Kopcsándi  -Csorgolabda olad       Maďarsko
2.miesto Ivana Potočňáková  -Anjel ll.     Slovensko
3.miesto Silvia Valachovičová  -kolekcia fotografií   Slovensko
Čestné uznanie Ján Belák  -Bez názvu
Martina Ivaničová  -kolekcia fotografií

Čiernobiela fotografia:
1.miesto Peter Orvoš  -kolekcia fotografií      Slovensko
2.miesto Robert Ragan  -kolekcia fotografií      Slovensko
3.miesto Blanka Mináriková  -kolekcia fotografií      Slovensko
Čestné uznanie Peter Hladký- Obrázok spoza bielej paličky Slovensko

Nevidím ale fotím V4:
1.miesto Gyula Kopcsándi  -Csorgolabda olad     Maďarsko
2.miesto Kristián Kesely  -Belianska jaskyňa      Slovensko
3.miesto Robert Sliva  -Selfie     Slovensko
Čestné uznanie Alžbeta Hrončeková  -Deň bielej palice Slovensko

Slávnostneho vyhodnotenia a vernisáže výstavy sa v novej budove Slovenského národneho divadla v Bratislave zúčastnila aj pani guvernérka D-122 Česká republika a Slovenská republika Lea Janku a 1.viceguvernér BohuMír "Bobo"Krátky. Potešitelná bola účasť delegácie lionov z D-119 Maďarská republika vedená guvernérom pánom Simonom Zoltánom. Všetci ocenený prebrali hodnotné ceny ako aj kalendár s fotografiami zúčastnených autorov. V rámci slávnostneho aktu boli ocenený za prípravu a organizáciu tohoto už tradičného podujatia "Čestným uznaním UNSS" Marián Horanič a Lion Ján Miškovič "Mišiak" toto ocenienie prebrali z rúk podpredsedu UNSS Jozefa Zbraneka. Vyvrcholením je putovná výstava vybraných fotografií. Posolstvom súťaže je ukázať,že zrakové postihnutie sa môže dotýkať každého z nás, zrakovo postihnutí ľudia žijú medzi nami a sú súčasťou každodenného života, ktorý nemá význam prehliadať.

Vytvořil Creos CZ