Aktualita / LC KRUPINA - 45. KLUB V NAŠOM DISTRIKTE 122

Opublikovano: 30.7.2017

Konanie: 27.7.2017

Miesto konania: Krupina

PAVOL MORA

LC KRUPINA – 45. KLUB V NAŠOM DISTRIKTE 122

Krupina sa stala novým miestom na mape Lions Clubs International. Po niekoľkomesačnej príprave sa nám podarilo dotiahnuť založenie nového pánskeho klubu aj po formálnej stránke. 27.7.2017 sme obdržali z LCI informáciu, že sme splnili všetky náležitosti a nový klub LIONS CLUB KRUPINA je 45. Klubom v našom Distrikte.

Sponzorským klubom je LIONS CLUB BANSKÁ BYSTRICA spolu s LIONS CLUBOM ZVOLEN.

Guiding Lionmi sú Palo Mora a Ján Miškovič z LC Banská Bystrica a Vladimír Štiasny z LC Zvolen.

Pri zrode myšlienky založiť v Krupine Lions Club stál Janko „Mišiak“ Miškovič s teraz už Charter Presidentom LC Krupina Jánom Mohylom. Spoločné stretnutia členov LC Banská Bystrica, LC Zvolen s nádejnými členmi lionského hnutia, budúcimi členmi LC Krupina boli plné otázok a odpovedí čo lionské hnutie je, ako sa stať Lionmi a ako založiť vlastný klub.

Ostáva len veriť, že novovzniknutý klub LC Krupina bude životaschopný a do svojich radov prijme ešte ďalších nových členov, aby myšlienka Lionov „We serve – pomáhame“ aj v tejto časti Slovenska prinášala svoje ovocie.

Prajem LC Krupina dobrý štart a dúfam, že za pomoci sponzorských klubov vznikne klub, ktorý svojou činnosťou bude robiť dobré meno nášmu Lionskému hnutiu.

Plánovaný termín Charter Night je 1. December 2017.

Takže, priatelia Lioni, uvidíme sa na Charter Night v Krupine !!!!!

 

PAVOL MORA, Guiding Lion LC Krupina

Second Vice District Governor D122

Foto zo stretnutia s vedením novovznikajúceho klubu LC Krupina. zľava P.Mozoľa, Z.Gyerpal, L.Spodniak,  J.Mohyla, R.Jurovych, M.Olej, P.Mora-II.VDG-LC BB, B.Krátky-DG-Heart of Slovakia, M.Korčok, J.Bohovič, J.Miškovič-LC BB

 

 

 

 

 

 

Vytvořil Creos CZ