Kontakt:

Firmova 1519/7
Bratislava 851 10

905960933

Darovanie defibrilátora železniciam SR

Dňa 22.9.2015 bol odovzdaný železniciam SR defibrilátor, ktorý bol umiestnený vo vestibule hlavnej železničnej stanice v Bratislave. Defibrilátor železniciam SR darovalo naše občianske združenie Lions Club Bratislava Bona Fide.

Bratislavská železničná stanica, ako jedno z najviac frekventovaných častí mesta Bratislavy získala automatický externý defibrilátor (AED), od nášho klubu, ktorý sa používa pri náhlom srdcovom zlyhaní.

Defibrilátor je lekársky prístroj, používaný pri poruchách srdcového rytmu, ako súčasť kardiopulmonálnej resuscitácie. Prístroj bude v prípade akútnej potreby resuscitácie k dispozícii cestujúcim, resp. verejnosti, pohybujúcej sa v priestoroch železničnej stanice. Obsluha je veľmi jednoduchá, zvládne ju každý. Prístroj vyhodnotí, či srdcom preteká krv a ak nie, do tela pustí výboj, ktorý by ho mal naštartovať. Pre spustenie výboja je nutné urobiť len tri kroky. Defibrilátor užívateľa pri prvej pomoci vizuálne aj zvukovo navádza a v každej fáze resuscitácie dáva jasné a kľudné pokyny - od upevnenia elektród na telo pacienta, po srdcovú masáž a defibriláciu, podať tak prvú pomoc a zachrániť život pacientovi ešte pred príchodom záchranky. Ak nebude treba prístroj na postihnutom človeku použiť, defibrilátor svoju činnosť vykonávať nezačne. Defibrilátor môže zachrániť životy dospelých, a vďaka špeciálnemu kľúču aj životy detí. Prístroj je veľmi ľahký a dá sa dopraviť kdekoľvek, kde by mohol byť potrebný a pripravený poskytnúť podporu základnému záchranárskemu personálu.

Defibrilátor je umiestnený na viditeľnom mieste vo vestibule pri osobných pokladniach v železničnej stanici Bratislava - Hlavná stanica, uložený v špeciálnej schránke vybavenej poplašným zariadením, ktoré vie upozorniť na neoprávnené použitie prístroja.

„Hlavnú železničnú stanicu v Bratislave sme si vybrali jednak preto, že LC Bona Fide je bratislavský klub a najmä preto, že cez Hlavnú stanicu každodenne prúdia tisícky cestujúcich. Vzhľadom na značný výskyt kardiovaskulárnych ochorení v SR, tento prístroj práve na takomto mieste môže zachrániť ľudský život. Prístroj sme zakúpili z prostriedkov získaných vlastnou prácou členov klubu, konkrétne z predaja lionského punču počas Vianočných trhov na Hlavnom námestí v Bratislave.“ povedala naša pezidentka klubu Jarka Thomasová.

Video o odovzdaní prístroja nájdete TU, fotografie v tejto galerii.

Vytvořil Creos CZ