Motto:We serve

Kontakt:

LCI - D 122, ČR a SR
sekretariát
Ondříčkova 48
130 00 Praha 3

WEB centrály - LCI (IALC)

FB logo  Facebook


Naši partneři ve Visegradu:

POLAND  Polští Lioni

HUNGARY  Maďarští Lioni


Naši partneři pro pomoc
zrakově postiženým

LOGO SONS

LOGO UNSS


Fakturační údaje

Sídlo sdružení:
LCI - D 122, ČR a SR
náměstí 14. října 496/13
150 00  Praha 5
Česká republika

 

Aktualita / Umenie dospievať LIONS QUEST

Publikováno: 7.3.2018

Konání: 6.4.2018 9:00 - 7.4.2018 (délka trvání 17h)

Místo konání: Základná Škola Gabčíkovo

ICS

Andrej Belaj


LQ a LCIF 

Dvojdňový seminár  - Lions Quest - Umenie dospievať.

Medzinárodný preventívno-výchovný program, ktorého cieľom je podporovať rozvoj sociálno-emocionálnych schopností u detí a mládeže prostredníctvom zavádzania moderných vzdelávacích stratégií aktivujúcich rodinu, školu a miestnu komunitu. Program je realizovaný už 25 rokov v 100 krajinách sveta, v 40 jazykoch.

 

Ciele programu: Rozvoj kompetencií u detí a mládeže – sociálny, osobnostný rozvoj a rozvoj emocionálnej sféry a uvedomenie si potreby druhých a ochotu pomôcť
Miesto a čas konania APRÍL 6-7 v priestoroch ZŠ Gabčíkovo. ( 6.4.2018 od 9 do 18 hod., 7.4.2018 od 9 do 17 hod. )
Program je určený pre

učiteľov a vychovávateľov základných a stredných škôl, ako prísediacich uvítame i zástupcov vedenia školy

( nemusia byť prítomný na celom seminári )

Maximálna kapacita seminára 25 osôb
Lions Clubs International - D122 zabezpečuje

stravu, občerstvenie, náklady seminára, literatúru pre učiteľov ( stačí sa len dopraviť do Gabčíkova )

Ůčastníci seminára budú vyškolení senior trénerom programu a obdržia 2 knihy obsahujúce hotové scenáre umožňujúce viesť 100 vyučovacích hodín a stretnutí s rodičmi

 

                                                                 Program

                                                         UMENIE DOSPIEVAŤ

 

                                                                Zlepšuje

spoločenskú klímu v škole, výsledky žiakov v škole ,školskú dochádzku ,medziľudské vzťahy 


                                                                 Znižuje

rizikové správanie, agresivitu a násilie v škole, hladinu stresu u žiakov, konfliktné situácie 


 

V prípade záujmu prosím kontaktujte:

                                                                Andrej Belaj
, GST

                                                                Zmocneneca D122 pre program LQ

                                                               

Vytvořil Creos CZ