Motto:We serve

Kontakt:

LCI - D 122, ČR a SR
sekretariát
Ondříčkova 48
130 00 Praha 3

WEB centrály - LCI (IALC)

FB logo  Facebook


Naši partneři ve Visegradu:

POLAND  Polští Lioni

HUNGARY  Maďarští Lioni


Naši partneři pro pomoc
zrakově postiženým

LOGO SONS

LOGO UNSS


Fakturační údaje

Sídlo sdružení:
LCI - D 122, ČR a SR
náměstí 14. října 496/13
150 00  Praha 5
Česká republika

 

Aktualita / Spoločné jarné stretnutie prezidentov klubov CZ a SK.

Publikováno: 12.2.2018

Konání: 7.4.2018 13:00 - 8.4.2018 (délka trvání 5:00h)

Místo konání: VÝBER LOKALITY je v procese schvaľovania ponúk.

ICS

BOHUMIR KRATKY

PROSÍM rezervujte si vo svojich kalendároch tento termín ! 

 

Milí Club Presidents (CP)

Milí Club First Vice Presidents (C1VP)

 

Počas zasadnutia 3. Kabinetu Guvernéra Dištriktu v Brne bol schválený TERMÍN spoločného stretnutia prezidentov českých a slovenských klubov. Prosím poznačte si vo svojich kalendároch

Sobota 7 Apríl / Duben 2018

Predmetom nášho spoločného stretnutia bude

- Vystúpenie 1.VDG a 2.VDG

101. Medzinárodný konvent Las Vegas, XXVI. Konvent v Žiline obsahujúce školenia predstaviteľov klubov, ktorí budú za klub riešiť potrebnú agendu, odpovede na často kladené otázky: SEPA úhrada, Tlač faktúr z LCI, Záznam aktivít, atď. Vyhodnotenie Bíla/Biela Pastelka.

- Hlavné zmeny v právnej úprave ochrany osobných údajov

podľa Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) vo vzťahu k zákonu č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. S platnosťou od 25. 05. 2018

- Diabetes ako nový program Globálneho rámca služieb (GRS) 

Nový GRS obsahuje aj prevenciu ochorenia DIABETES. Niektoré kluby ( Krupina LC a Nitra LC ) už reagovali na túto výzvu a na verejnosti sa pripojili k meraniu zraku, tlaku aj meranie hladiny cukru. Prezentácia na túto tému Vám poskytne obraz ako vo vašich kluboch jednoducho realizovať túto službu počas Vašich aktivít. Kabinet zabezpečil aj materiálnu podporu, každý účastník prezentácie dostane bezplatne merací prístroj od spoločnosti Abbott pre svoj domáci klub, ktorý umožní realizovať túto servisnú službu.   

- Vystúpenia zástupcov klubov 

Prezentácia klubu alebo jedna servisná činnosť, ktorú klub v aktuálnom roku realizoval. Diskusia na tému prijímania nových členov do klubov.  

- Večerný program 

Riadená degustácia vín je pripravená pre tých, ktorí využijú možnosť ubytovať sa a naplánujú si svoj odchod na druhý deň ráno.  

 

Prosím všetkých vedúcich predstaviteľov klubov o zabezpečenie účasti minimálne jedného zástupcu klubu ( v poradí CP , C1VP , C2VP alebo o poverenie iného zástupcu klubu ).

Ďakujem teším sa na stretnutie.

 

S pozdravom "We Serve!"

Váš CDG BohuMír Bobo Krátky  

 

      

Vytvořil Creos CZ