Motto:We serve

Kontakt:

LCI - D 122, ČR a SR
sekretariát
Ondříčkova 48
130 00 Praha 3

WEB centrály - LCI (IALC)

FB logo  Facebook


Naši partneři ve Visegradu:

POLAND  Polští Lioni

HUNGARY  Maďarští Lioni


Naši partneři pro pomoc
zrakově postiženým

LOGO SONS

LOGO UNSS


Fakturační údaje

Sídlo sdružení:
LCI - D 122, ČR a SR
náměstí 14. října 496/13
150 00  Praha 5
Česká republika

 

Aktualita / Jesenné zasadnutie prezidentov českých klubov

Publikováno: 20.10.2017

Konání: 11.11.2017 14:00 - 11.11.2017 (délka trvání 3h)

Místo konání: Hotel GOLF, PLZEŇSKÁ 103/215A 150 00 PRAHA 5

ICS

Anton Gerák

P O Z V Á N K A

na stretnutie prezidentiek, prezidentov a zónových chairmanov Lions klubov Českej republiky, Distrikt 122.

V nadväznosti na poverenie guvernéra distriktu zvolávam stretnutie prezidentov a zónových chairmanov lionských klubov Českej republiky – Distriktu 122 na

Sobotu 11. 11. 2017 o 14:00 hod.,

konaného v Prahe, Hotel GOLF ( PLZEŇSKÁ 103/215A, 150 00 PRAHA 5).

 

Program:

 

  • Predstavenie členov Kabinetu 2017-2018

  • Príhovor Guvernéra Distriktu 122

  • Informácia o priebehu a výsledkoch zasadnutia 1. a 2. kabinetu 2017-2018

  • Súčasná situácia v distrikte, plnenie finančných záväzkov k distriktu a k centrále

  • Informácie Zone Chairpersons a Klub prezidentov

  • Rôzne - námety a pripomienky prezidentov, stanoviska klubov, všetko čo nie je uvedené v programe

 

Vážené Lionky a Lioni, prezidentky a prezidenti klubov, zónoví chairmani, členovia kabinetu, žiadam vás všetkých ako vždy o 100% účasť a zároveň o zaistenie účasti členov vašich klubov, ktorí pracujú s distriktnými projektami, a to aspoň jedného za klub. Prosím vás zároveň o potvrdenie účasti s uvedením mena, emailovej adresy a telefónu, najneskôr do 1.11.2017, na e-mail: .

Uvítam, keď svoje námety k diskusii pošlete mailom dostatočne včas, aby bol vytvorený priestor na prípravu. Pokúsim sa zabezpečiť prítomnosť všetkých dôležitých nositeľov úradov kabinetu guvernéra, prípadne ich písomné stanoviska, aby ste, pokiaľ možno, všetky odpovede na vaše otázky dostali na mieste.

 

Prajem Vám pevné zdravie a teším sa na stretnutie s Vami.

 

S pozdravom „We serve“

Ján Kalaš, v.r.

1.VDG 2017/18

 

 

Použitý link:

 https://www.lci-d122.org/data/dokumenty/213.pdf

Vytvořil Creos CZ