Motto:We serve

Kontakt:

LCI - D 122, ČR a SR
sekretariát
Kamenárska 174/66
Hliník nad Hronom 96601
Slovenská republika

Fakturační údaje a sídlo

WEB centrály - LCI (IALC)

FB logo  Facebook


Naši partneři ve Visegradu:

POLAND  Polští Lioni

HUNGARY  Maďarští Lioni


Naši partneři pro pomoc
zrakově postiženým

LOGO SONS

LOGO UNSS


 

 

Aktuality

20.5.2020

Lions Quest - pomáha počas Covid-19

www.lions-quest.sk

Vážení priatelia, lioni.

Školy na celom svete  boli zatvorené kvôli pandémii COVID-19. Rodičia, opatrovatelia a vychovávatelia hľadajú činnosti, ktoré im pomôžu zapojiť a podporiť deti a mládež a znížiť stres v týchto ťažkých  časoch. V Lions Quest sme prispôsobili niektoré z našich hodín a zdrojov pre pedagógov, aby ich mohli používať v prostredí e-vzdelávania a dištančného vzdelávania, a pre rodičov, aby ich mohli používať doma so svojimi deťmi.

 

Pravidelne kontrolujte ďalšie aktualizácie na  www.lions-quest.sk

Osobne som vyskúšal pár aktivít s mojim 11 ročným synom Didim a jeho kamarátom a boli sme z toho nadšení.

Prostredníctvom rôznych aktivít, realizovaných formou hier sa u detí rozvíjajú doležité životné kompetencie, potvebné v bežnom zivote. Spomeniem niektoré z nich:

Životné zručnosti – vedomé rozhodovanie, aktívne počúvanie, asertivita, rešpektovanie zdravia, ocenenie hodnoty rodinného života, stanovovanie cieľov a ich implementácia...

Osobnostný rozvoj – sebauvedomenie, samoľúbost, zodpovednosť, dôvera, sebamotivácia, riešenie emócií....

Rozvoj emocionálnej sféry – osvojenie techník zvládania silných emócií,riešenia problémov a konfliktov, rozvíjanie sociálneho cítenia a empatie, schopnosť vzoprieť sa násiliu....

Sociálny rozvoj – umenie načúvať, rešpekt voči ostatným, riešenie konfliktov, lepšia komunikácia s okolím, rozvoj komunikačných a motivačných schopností,informovanie o škodlivosti užívania návykových látok

Sebauvedomenie a slúženie iným – uvedomenie si potreby druhých, ochota pomáhať, služba škole a miestnej komunite, plánovanie projektov, lepšia komunikácie so spolužiakmi, v rodine, komunite , učiteľmi....

Zdravý život – zodpovedné rozhodovanie, etická zodpovednosť, odolávanie alkoholu, cigaretám a  drogám ....

 

Po 25 rokoch implementácie programu v 107 krajinách sveta na základe výskumov v jednotlivých krajinách môžeme povedať, že Lions Quest u žiakov zlepšuje spoločenskú klímu školy, výsledky žiakov, dochádzku a medziľudské vzťahy. Naopak znižuje rizikové správanie, agresivitu a násilie v škole, hladinu stresu u žiakov a konfliktné situácie.

 

S pozdravom We Serve

 

Andrej Belaj

District Chairperson Lions Quest Slovakia 2017-2020

12.6.2020

LC BANSKA BYSTRICA HRON – 49. KLUB V DISTRIKTE 122

BANSKA BYSTRICA HRON

 

 
New Club Information
Club Name
Banska Bystrica Hron
Club Type
Lions Club (zmiešaný)
Country
Slovak republic
City
Banska Bystrica
Sponsoring Club
Lions Club Heart of Slovakia (78478)
Co-Sponsoring Club
Lions Club Banska Bystrica (55057)
Guiding Lion 1
Bohumir Kratky
Guiding Lion 2
Jan Miskovic
Charter Date
11. 6. 2020
Active Members
21
Club ID
141665
District
122 (66066)

 

                   

                     

                       

                             

           

      

             

             

                 

           

GRATULUJEME !                       

                        

ICS20.3.2020

* * * opäť POSUNUTÝ * * * termín JUMELAGE 2020

4.9.2020 15.00 - 6.9.2020, Passau https://www.lci-d122.org/jumelage-passau/

ICS5.7.2020

LC Žilina - benefičný koncert

10.9.2020 19:00 - 10.9.2020, Žilina, Dom umenia Fatra

LIONS CLUB Žilina vás pozýva 10.9.2020 na tradičný charterový benefičný koncert. Výťažok z podujatia bude venovaný na podporu klubových charitatívnych aktivít. 

Vytvořil Creos CZ