Motto:We serve

Kontakt:

LCI - D 122, ČR a SR
sekretariát
Ondříčkova 48
130 00 Praha 3

WEB centrály - LCI (IALC)

FB logo  Facebook


Naši partneři ve Visegradu:

POLAND  Polští Lioni

HUNGARY  Maďarští Lioni


Naši partneři pro pomoc
zrakově postiženým

LOGO SONS

LOGO UNSS


Fakturační údaje

Sídlo sdružení:
LCI - D 122, ČR a SR
náměstí 14. října 496/13
150 00  Praha 5
Česká republika

 

Aktuality

ICS23.5.2018

Svetový deň životného prostredia

8.6.2018 10:00 - 8.6.2018, Nám. SNP Banská Bystrica

WED2018

ICS11.6.2018

Service Activities - POSLEDNÉ DNI

11.6.2018 - 30.6.2018

UŽ LEN DO 30.06.2018  ! !! !!! 

Centennial Service Challenge

Prosím všetkých sekretárov klubov ( Club Secretary ) aby využili možnosť zadať klubovú aktivitu za obdobie Január-Jún 2018 a získali nášivku ( CSC Patch Logos ) na klubovú vlakju.

Zároveň tým aj upresníme spoločnú štatistiku aktivít za náš District 122. Aktuálne má zadanú aktivitu len 18 klubov zo 48. To samozrejme skresľuje pohľad na nášu prácu.

Ďakujem za porozumenie.

S pozdravom BohuMír Krátky

District Centennial Coordinator

ICS10.6.2018

GAT meeting

12.6.2018 17:00 - 12.6.2018, Bratislava

 GAT D122 with PDG Zvonimir Cvetanovski, GLT Area Leader GAT CA IV Group C 2017-2020

GAT

 

 

ICS11.5.2018

2. Lions Quest workshop

22.6.2018 9:00 - 23.6.2018, Spojená škola, Slančíkovej 2, NITRA

___________________________________________

Dovoľujeme si Vás pozvať na dvojdňový seminár  - Lion Quest - Umenie dospievať.

Ide o medzinárodný preventívno-výchovný program, ktorého cieľom je podporovať  rozvoj sociálno- emocionálnych schopností u detí a mládeže prostredníctvom zavádzania moderných vzdelávacích stratégií aktivujúcich rodinu, školu a miestnu komunitu. Program je realizovaný už 25 rokov v 100 krajinách sveta, v 40 jazykoch.

Ciele programu: Rozvoj kompetencií u detí a mládeže – sociálny, osobnostný rozvoj a rozvoj emocionálnej sféry

Miesto a čas konania : 22-23.6 v priestoroch Spojená škola,  Slančíkovej 2,  950 50   Nitra 22.6   9-18 hod, 23.6 9-16 hod

Program je určený pre : učiteľov a vychovávateľov základných a stredných škôl, ako prísediacich uvítame i zástupcov vedenia školy ( nemusia byť prítomný na celom seminári ).

Maximálna kapacita seminára : 25 osôb

Lions clubs international zabezpečuje : stravu, občerstvenie, náklady seminára, literatúru pre učiteľov ( stačí sa len dopraviť do Nitry).

Ůčastníci seminára budú vyškolení senior trénerom programu a obdržia 2 knihy obsahujúce hotové scenáre umožňujúce viesť 100 vyučovacích hodín a stretnutí s rodičmi .

Prieskumami v rozličných krajinách bolo zistené , že program Umenie dospievať :


Zlepšuje : spoločenskú klímu v škole, výsledky žiakov v škole ,školskú dochádzku ,medziľudské vzťahy 


Znižuje : rizikové správanie, agresivitu a násilie v škole, hladinu stresu u žiakov, konfliktné situácie

Pre dokonalé zvládnutie programu je potrebné zotrvať na seminári oba dni.

Celý druhý deň sa skupina premení na triedu a jednotlivci moderujú jednotlivé cvičenia podľa knihy tak, ako to budú neskôr uplatňovať  vo vyučovacovm procese.

V prípade záujmu prosím kontaktujte riaditeľa programu

 

KONTAKT A ĎALŠIE INFORMÁCIE

Andrej Belaj, Riaditeľ programu Lions Quest Slovakia

tel: +421 948 70 40 30 e-mail:

ICS28.5.2018

Časopis LION - UZÁVIERKA pre číslo 2/2018

30.6.2018 - 30.6.2018

Uzávierka časopisu LION č. 2/2018 je 30. 06. 2018

Príspevky do časopisu o činnosti a aktivitách lionských klubov zasielajte na adresu redakčnej rady: 

 

 

 

ICS8.5.2018

XIV. ročník Splavu rieky Hron

7.7.2018 8:00 - 7.7.2018, Žiar nad Hronom - Revištské Podzámčie

     POZVÁNKA na XIV. ročník Splavu rieky HRON.

Club Prezident Igor Banič, Heart of Slovakia Lions Club

si Vás dovoľuje pozvať na trdičnú vodácko-lionskú akciu,

ktorá sa bude konať v SOBOTU 7. JÚLA 2018 od 8:00hod.

          Účasť prosíme potvrdiť do 30. 6. 2018

 

P O Z  V Á N  K A : https://www.lci-d122.org/data/dokumenty/238.pdf 

Vytvořil Creos CZ