Motto:We serve

Kontakt:

LCI - D 122, ČR a SR
sekretariát
Ondříčkova 48
130 00 Praha 3

WEB centrály - LCI (IALC)

FB logo  Facebook


Naši partneři ve Visegradu:

POLAND  Polští Lioni

HUNGARY  Maďarští Lioni


Naši partneři pro pomoc
zrakově postiženým

LOGO SONS

LOGO UNSS


Fakturační údaje

Sídlo sdružení:
LCI - D 122, ČR a SR
náměstí 14. října 496/13
150 00  Praha 5
Česká republika

 

Aktualita / 2. Lions Quest workshop

Publikováno: 11.5.2018

Konání: 22.6.2018 9:00 - 23.6.2018 (délka trvání 16h)

Místo konání: Spojená škola, Slančíkovej 2, NITRA

ICS

BOHUMIR KRATKY

2. LIONS QUEST worksope

dovoľujeme si Vás pozvať na dvojdňový seminár  - Lion Quest - Umenie dospievať.

Ide o medzinárodný preventívno-výchovný program, ktorého cieľom je podporovať  rozvoj sociálno- emocionálnych schopností u detí a mládeže prostredníctvom zavádzania moderných vzdelávacích stratégií aktivujúcich rodinu, školu a miestnu komunitu. Program je realizovaný už 25 rokov v 100 krajinách sveta, v 40 jazykoch.

Ciele programu: Rozvoj kompetencií u detí a mládeže – sociálny, osobnostný rozvoj a rozvoj emocionálnej sféry

Miesto a čas konania : 22-23.6 v priestoroch Spojená škola,  Slančíkovej 2,  950 50   Nitra 22.6   9-18 hod, 23.6 9-16 hod

Program je určený pre : učiteľov a vychovávateľov základných a stredných škôl, ako prísediacich uvítame i zástupcov vedenia školy ( nemusia byť prítomný na celom seminári ).

Maximálna kapacita seminára : 25 osôb

Lions clubs international zabezpečuje : stravu, občerstvenie, náklady seminára, literatúru pre učiteľov ( stačí sa len dopraviť do Nitry).

Ůčastníci seminára budú vyškolení senior trénerom programu a obdržia 2 knihy obsahujúce hotové scenáre umožňujúce viesť 100 vyučovacích hodín a stretnutí s rodičmi .

Prieskumami v rozličných krajinách bolo zistené , že program Umenie dospievať :


Zlepšuje : spoločenskú klímu v škole, výsledky žiakov v škole ,školskú dochádzku ,medziľudské vzťahy 


Znižuje : rizikové správanie, agresivitu a násilie v škole, hladinu stresu u žiakov, konfliktné situácie

Pre dokonalé zvládnutie programu je potrebné zotrvať na seminári oba dni.

Celý druhý deň sa skupina premení na triedu a jednotlivci moderujú jednotlivé cvičenia podľa knihy tak, ako to budú neskôr uplatňovať  vo vyučovacovm procese.

V prípade záujmu prosím kontaktujte riaditeľa programu

 

KONTAKT A ĎALŠIE INFORMÁCIE

Andrej Belaj, Riaditeľ programu Lions Quest Slovakia

tel: +421 948 70 40 30 e-mail:

Vytvořil Creos CZ